Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Το μέλλον που επιθυμούμε μπορεί να διαμορφωθεί μόνο αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση για δράση"
Συνέντευξη με τον Markku Markkula, πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πρεσβευτή του Συμφώνου των Δημάρχων
 
   

Χάρη στην πρωτοβουλία σας, αρκετοί φινλανδικοί δήμοι και η περιφέρεια της Βάασα ανέλαβαν πρόσφατα δέσμευση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το 2030. Ποια είναι τα κύρια κίνητρα για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων της Φινλανδίας στην πρωτοβουλία του Συμφώνου?

Τα τελευταία χρόνια, είχαμε στη Φινλανδία αρκετές πρωτοβουλίες για την αφύπνιση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των δήμων, αλλά και των περιφερειών, με στόχο την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η γενική ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη και στον πολιτικό διάλογο το κύριο ερώτημα είναι τώρα το ΠΩΣ και όχι μόνο το γιατί.

Τα δημοτικά συμβούλια σε πολλές μεγάλες πόλεις -μεγάλες για τα δεδομένα της Φινλανδίας, δηλαδή με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους η καθεμία- διαμόρφωσαν τα στρατηγικά τους σχέδια για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2035 ή το 2040, μεταξύ των οποίων το Έσποο έως το 2030 και το Ελσίνκι έως το 2035. Επιπλέον, αρκετοί μικροί δήμοι πρωτοστάτησαν σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Τώρα προσπαθώ να τους πείσω να ενταχθούν και εκείνοι στο κίνημα του Συμφώνου των Δημάρχων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της πολυπληθέστερης περιφέρειας, της Περιφέρειας του Ελσίνκι με τους 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, έλαβε την απόφαση τον περασμένο Δεκέμβριο να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ήδη έως το 2035. Η Βόρεια Καρελία έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2020. Όλες αυτές οι περιφέρειες έχουν ήδη διαμορφώσει τα σχέδια δράσης και τους οδικούς χάρτες τους.

Παντού το κλειδί φαίνεται να είναι η ισχυρή πολιτική δέσμευση από όλους τους κύριους εταίρους. Η βιομηχανία θέλει να αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και την ενεργή παρουσία της: νέες καινοτόμες δράσεις έχουν δρομολογηθεί. Ωστόσο, τα πάντα εξαρτώνται από την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών: πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια να σώσουμε τον πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει υπάρξει σταθερός υποστηρικτής του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ευρώπη. Περισσότερα από 30 μέλη της έχουν γίνει πρεσβευτές της πρωτοβουλίας. Τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στην ανάδειξη και την περαιτέρω ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια?

Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Τον περασμένο Ιούλιο, ως εναρκτήρια εκδήλωση της Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ πραγματοποιήσαμε στο Ταλίν μια κοινή εκδήλωση για τις νέες περιβαλλοντικές λύσεις. Εστιάσαμε ιδιαίτερα στις οικολογικές καινοτομίες. Εμείς, οι Πρεσβευτές της Επιτροπής των Περιφερειών, θέλουμε να αναδείξουμε αυτήν την εξέλιξη στην καθημερινή πρακτική και να παρουσιάσουμε τις λύσεις που συνδιαμορφώνονται σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης.

Θα αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα σε επίπεδο προεδρίας της ΕΕ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, η Φινλανδία θα προβάλλει τις ψηφιακές πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία, την καθαρή τεχνολογία και τις τέσσερις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την οικολογική, την κοινωνική και την πολιτισμική. Σε όλα αυτά, οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι οι φορείς που καθιστούν δυνατή τη συνεργασία για την επίτευξη τεράστιων βελτιώσεων. Αυτό που θεωρώ ουσιαστικό είναι η πρόοδος στην υλοποίηση της πρόσφατης ανάπτυξης του σχεδίου SET, δηλαδή του σχεδίου για τις στρατηγικές ενεργειακές τεχνολογίες. Και η δική μου πόλη, η Έσποο, όπου είμαι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ένας εξαιρετικός προάγγελος σε αυτό. Πριν από δύο χρόνια, με βάση μια μελέτη ενός ολλανδικού πανεπιστημίου, το Έσποο χαρακτηρίστηκε η πιο βιώσιμη πόλη στην Ευρώπη.

Συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα μαζί με τους συνεργάτες μας. Η συμμετοχή της βιομηχανίας συμβαδίζει με το σχέδιο δράσης της πόλης και αυτό αποδεικνύει τη ζωτική σημασία της ανοιχτής συνεργασίας για την καινοτομία. Η Fortum, η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη Σκανδιναβία, έχει την έδρα της στο Έσποο. Τόσο εκείνη όσο και η πόλη έχουν θέσει στις άλλες εταιρείες την πρόκληση για ανοιχτή συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Η ΕΕ έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Πώς μπορεί να συμβάλλει η κοινότητα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, υποστηρίζοντας την Ένωση στη γεφύρωση του χάσματος?

Θα πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Ο νέος οδικός χάρτης της ΕΕ για την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να τον παρουσιάσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αναμένεται ότι ο νέος στόχος μείωσης των εκπομπών μπορεί να είναι 95% ή ακόμη και 100%. Όμως, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό θα βοηθήσει μόνο λίγο.

Δεν έχουν υπάρξει αρκετές συγκεκριμένες δράσεις για την ανάσχεση της αρνητικής τάσης στην κλιματική αλλαγή. Είναι καιρός να αναλάβει ενεργό ρόλο η ΕΕ και να χρηματοδοτήσει την ανάδειξη του νέου ρόλου των πόλεων στην επιτάχυνση της υλοποίησης. Η πρότασή μου είναι να επιλέξει ίσως η κοινότητα του Συμφώνου δέκα πρωτοπόρες πόλεις ή περιφέρειες που έχουν καθορίσει και έχουν αρχίσει να υλοποιούν φιλόδοξες δράσεις με την τοπική τους βιομηχανία και τα πανεπιστήμια, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η τοπική συνεργασία και η συμμετοχή των πολιτών.

Ένα καίριο στοιχείο θα πρέπει να είναι οι έξυπνες και καθαρές λύσεις: πώς χρησιμοποιείται η νέα γνώση και ποια είναι τα διδάγματα που αντλούνται; Το μέλλον που επιθυμούμε μπορεί να διαμορφωθεί μόνο αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση για δράση.

Επί του παρόντος, συζητείται σε ολόκληρη την Ευρώπη ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Πώς μπορεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να υποστηρίξει τη μετατροπή των υπογραφόντων το Σύμφωνο σε πλήρως βιώσιμες, ακμάζουσες και ευέλικτες περιοχές?

Εμείς, η Επιτροπή των Περιφερειών, έχουμε υπογραμμίσει την ανάγκη το κλίμα και η βιωσιμότητα να αποτελέσουν οριζόντια θέματα σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ. Κατά τη διαδικασία του τριμερούς διαλόγου για το ΠΔΠ, θα πρέπει να συμφωνηθούν ελάχιστοι στόχοι κατανομής πόρων για το κλίμα, δείχνοντας ισχυρή δέσμευση από όλα τα κράτη μέλη και πείθοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πόλεις και τις περιφέρειες ότι υφίσταται ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο πιθανών δραστηριοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τη βιομηχανία τους, τα πανεπιστήμια, τις ΜΚΟ και άλλους φορείς.

Η Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει, και εγώ συμφωνώ απολύτως, ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια εκτεταμένη, ανανεωμένη χρηματοδότηση συνοχής για όλες τις περιφέρειες. Τα κριτήρια για αυτήν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να προκαλούν τις περιφέρειες να σχηματίσουν ισχυρές συμμαχίες μεταξύ δημοσίου τομέα, ιδιωτικού τομέα και πολιτών, καθώς και ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, ώστε να τεθούν σε αποτελεσματική και καινοτόμο εφαρμογή οι πιο πρόσφατες επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις και οι καλές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο τον οικονομικό μετασχηματισμό προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και όχι μια οποιαδήποτε ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση συνοχής της ΕΕ μπορεί και θα έπρεπε να αποτελέσει τον καταλύτη για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ώστε να καταστούν πιο καινοτόμες στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων. Η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική νοοτροπία, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στον πειραματισμό, την πιλοτική εφαρμογή, την ταχεία προτυποποίηση και την κλιμάκωση των νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.

Ακολουθήστε τον Markku Markkula στο Twitter και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors