Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Az áhított jövő csak akkor válik kifejleszthetővé, ha nő a cselekvés igénye iránti tudatosság és elkötelezettség"
Interjú Markku Markkula a Régiók Európai Bizottságának első alelnökével, a Polgármesterek Szövetsége nagykövetével
 
   

A kezdeményezésének köszönhetően több finn önkormányzat, valamint a Vaasa régió is csatlakozott a Polgármesterek Európai Szövetségének 2030-as kerettervéhez. Milyen ösztönző erők munkálkodtak a finnországi helyi és regionális önkormányzatokban, melyek végül arra sarkallták őket, hogy részt vegyenek a kezdeményezésében?

Az elmúlt években többféle kezdeményezés is útjára indul nálunk Finnországban azért, hogy felébressze, ösztönözze és támogassa az önkormányzatokat és a régiókat az éghajlatváltozással foglalkozó intézkedések meghozatalában. A polgárok körében sokkal elterjedtebb már a témával kapcsolatos általános tudatosság, a politikai viták fő kérdése pedig mára már a HOGYAN lett. Nem csak a miért.

Számos nagyváros városi tanácsa – ez finn mértékek szerint több százezres lakossággal rendelkező településeket jelent – 2035-re vagy 2040-re a szén-dioxid-kibocsátás lenullázását stratégiai célkitűzésként jelölte meg; köztük Espoo 2030-ig, Helsinki pedig 2035-ig vállalta ennek teljesítését. Emellett több kisebb önkormányzat vállalt úttörő szerepet a gyakorlati életben megvalósított intézkedések terén, és most azon munkálkodom, hogy a Polgármesterek Szövetsége mozgalomba is sikerüljön őket bevonnom. A legsűrűbben lakott régió – Helsinki térsége, 1,6 millió lakossal – Regionális Tanácsa tavaly decemberben azt a döntést hozta, hogy már 2035-re eléri a karbonsemlegességet. Észak-Karjala már 2020-ra célul tűzte ki a nulla nettó szén-hidrogén-kibocsátást. Mindannyian saját akciótervet és útitervet követnek.

Úgy tűnik, a dolog kulcsa mindenhol az összes nagyobb párt erős politikai elkötelezettségében rejlik. Az ipar szeretné az aktivitásán keresztül növelni globális versenyképességét: új innovatív megoldások kerülnek előtérbe. Ugyanakkor minden azon áll vagy bukik, hogy mennyire került be a köztudatba és milyen mértékű a részvétel – ez a mi együttes erőfeszítésünk, mely a bolygónk eljövendő generációk számára történő megmentésére irányul.

A Régiók Európai Bizottsága már régóta támogatja az Európai Polgármesterek Szövetségét. Több mint 30 tagja vált már a kezdeményezés nagykövetévé. Milyen szerepet vállalhatnak a kezdeményezés profiljának megalkotása, valamint az EU klíma- és energiaügyi politikájába történő beágyazása terén?

Hadd említsek erre egy jó példát: Tavaly júliusban az észt EU elnökség megnyitó ünnepségén egy az új környezetvédelmi megoldásokról szóló, közös rendezvényt tartottunk Tallinnban. Mi, a Régiók Bizottságának nagykövetei, szeretnénk reflektorfénybe állítani ezt a valós életben létrejött gyakorlati fejlődést és megmutatni, milyen megoldások születnek együttes erőfeszítések eredményeképpen Európa különböző szegleteiben.

De EU elnökségi szinten is mondanék egy példát. 2019 második felében Finnország kiemelt kérdésként kezeli majd a digitális platformok és a mesterséges intelligencia körkörös gazdaságba történő integrálását, a tiszta technológiákat, valamint a fenntartható fejlődés mind a négy – gazdasági, ökológiai, társadalmi és kulturális – dimenzióját. Mindegyik tekintetében a városok és a városok által vezetett régiók képesek olyan együttműködések megvalósítására, melyek óriási javulásokat eredményezhetnek. Én az aktuális SET (stratégiai energiatechnológiai) terv végrehajtásának előrehaladását alapvető fontosságúnak tartom. A saját városom – Espoo, ahol én vagyok a városi képviselő-testület elnöke – kitűnő előfutára ennek. Két évvel ezelőtt Espoo egy holland egyetemi tanulmány alapján elnyerte a legfenntarthatóbb európai város díját.

Együttműködő partnereinkkel karöltve továbbra is elkötelezettek vagyunk a fenntarthatóság megvalósítását illetően. Az ipari fejlődés kéz a kézben jár a város akciótervével, ami a nyitott innovációs együttműködés döntő fontosságának bizonyítéka. A Fortum – Skandinávia legnagyobb energiavállalatának – központi irodája Espooban található. A cég a várossal közösen igyekszik nyitott innovációs együttműködésre ösztönözni a többi vállalatot a nulla szén-hidrogén-kibocsátási célok elérése érdekében.

Az EU-nak még hosszú utat kell bejárnia, mire teljesítheti a Párizsi Megállapodás keretén belül tett kötelezettségvállalásait. Milyen hozzájárulást tehet az Európai Covenant közösség annak érdekében, hogy segítsen az Uniónak betömni a réseket?

Minden lehetséges szinten együtt kell működnünk. Az EU új, 2050-es karbonszegény gazdaságra vonatkozó útiterve még tervezési fázisban van, az Európa Tanács pedig arra kérte a Bizottságot, hogy 2019 első negyedévében tárja ezt elé. Egyes várakozások szerint az új kibocsátás-csökkentési cél 95%, sőt akár 100% is lehet. Ám hadd hangsúlyozzam, ez csak egy kicsit fog segíteni.

Nem történt elegendő konkrét intézkedés a klímaváltozás negatív trendjének megállítására. Ideje, hogy az EU előlépjen és finanszírozza a városok megvalósítás felgyorsításában betöltött új szerepének előtérbe helyezését. Én az javaslom, hogy a Covenant közösség válasszon ki talán tíz úttörő szerepet játszó várost vagy régiót, ahol a helyi iparral és egyetemekkel közösen már meghatározták és elindították az ambiciózus intézkedések megvalósítását – miközben kiemelten arra koncentrál, milyen előnyei lehetnek a helyi együttműködésnek és a polgárok részvételének.

Egy döntő elemnek tisztának és világosnak kell lennie: hogyan lehet az új tudást felhasználni és milyen leckéket lehet általa megtanulni. Az áhított jövő csak akkor válik kifejleszthetővé, ha nő a cselekvés igénye iránti tudatosság és elkötelezettség.

Jelenleg Európa-szerte az EU 2021-2027-es időszakra vonatkozó költségvetési vitája zajlik. Hogyan támogatható európai finanszírozással a Covenant aláírók teljesen fenntartható, pezsgő és ellenálló területekké történő átalakulása?

Mi, a Régiók Bizottsága már korábban is jeleztük annak szükségességét, hogy az EU finanszírozási programjaiban átfogó trendként kezeljék a klíma- és fenntarthatóság kérdéseit. A PPA trialógus folyamata során minimális elosztási célokban kellene megállapodni, melyeknek az összes tagállam erős elkötelezettségét kellene sugároznia, és ezáltal kellene a városokat, valamint a városok által irányított régiókat meggyőzni arról, hogy a helyi ipari vállalatokkal, egyetemekkel, civil szervezetekkel és egyebekkel közösen végrehajtandó, lehetséges intézkedések óriási tárháza áll a rendelkezésükre.

A Régiók Bizottsága kihangsúlyozza, hogy teljesen egyetért azzal, hogy Európának az összes régiójára vonatkozóan kiterjedt, megújult kohéziós finanszírozásra van szüksége. E finanszírozás követelményeinek arra kellene sarkallnia a régiókat, hogy hozzanak létre erős, helyi közszereplők és magánemberek közti szövetségeket, valamint európai partnerségeket a legújabb tudományosan alátámasztott tudás és jó gyakorlatok Európa-szerte történő, hatékony, innovatív felhasználása érdekében, melyek célja a fenntartható növekedés felé irányuló gazdasági átalakulás kell legyen – nem pedig bármilyen növekedés.

Az EU kohéziós alapokon keresztül történő finanszírozásának katalizátor szerepet kellene betöltenie abban, hogy a városok és a városok által vezetett régiók innovatívabban hozzák létre a különféle pénzügyi eszközeik közti szinergiákat. A digitalizált platformú gazdaság a vállalkozói szellemiséggel karöltve jelentheti majd a legnagyobb mozgatóerőt a hatalmas társadalmi kihívásokkal foglalkozó, új megoldások kikísérletezése, elővezetése, gyors prototípus készítése és arányosítása terén.

Kövesse Markku Markkula Twitter és látogasson el a weboldalára

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors