Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"De toekomst de we wensen kan enkel bekomen worden door het bewustzijn te verhogen, en de wil om zaken te veranderen"
Interview met Markku Markkula, ambassadeur van het Burgemeestersconvenant en eerste vicepresident van het Europees Comité van de Regio's
 
   

Dankzij uw initiatief hebben een aantal Finse steden en de Vaasa-regio recentelijk de 2030-doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, onderschreven. Wat zijn de voornaamste drijfveren voor lokale en regionale Finse overheden om dit engagement aan te gaan?

De voorbije jaren waren er in Finland al diverse initiatieven om steden en regio’s wakker te schudden, aan te moedigen en te ondersteunen in hun acties tegen de klimaatverandering. Ook de burgers in het algemeen zijn zich nu meer en meer bewust van deze problematiek, en in het politieke debat is de hamvraag nu: HOE? Niet enkel meer: waarom.

De gemeenteraden in een aantal grote steden - naar Finse normen, d.w.z. elk met een paar 100 000 inwoners - hebben strategische plannen om tegen 2035 of 2040 geen CO2 meer uit te stoten; onder hen Espoo tegen 2030 en Helsinki tegen 2035. Daarnaast zijn meerdere kleinere steden voorlopers in hun dagelijkse aanpak. Het is nu mijn taak hen ook te laten aansluiten bij het Burgemeestersconvenant. Het regionaal bestuur van de dichtstbevolkte regio - die van Helsinki met zijn 1.6 miljoen inwoners - heeft vorige december beslist om tegen 2035 geen CO2 meer uit te stoten. In Noord-Karelië zou dat al tegen 2020 zijn. Zij werken allemaal met hun eigen actieplannen en stappenplannen.

Dé sleutel blijkt overal het sterke politieke engagement over de partijgrenzen zijn, te zijn. De industrie wil haar globale concurrentievermogen en haar imago verbeteren door actief bezig te zijn met de klimaatverandering: er komen innovatieve acties aan. Maar, alles staat of valt met het burgerbewustzijn en - engagement. Dit is onze gezamenlijke inspanning om de planeet te redden voor komende generaties.

Het Europees Comité van de Regio’s is al langer een groot voorstander van het Burgemeestersconvenant. Meer dan 30 van de leden zijn ambassadeurs van het initiatief geworden. Welke rol kunnen zij spelen in het nog meer uitdiepen en verankeren van het initiatief in het Europese beleid rond energie en klimaat?

Ik zal u een goed voorbeeld geven: in juli 2017 hadden we, bij het openingsevenement van het Estse voorzitterschap van de EU, een gezamenlijk event over nieuwe milieu-oplossingen. Onze focus lag specifiek op eco-innovaties. Wij, regio-ambassadeurs van het Comité, willen de aandacht vestigen op de ontwikkeling van deze goede dagelijkse praktijken en tonen welke oplossingen er ontstaan door samenwerkingen in de verschillende delen van Europa.

Ik zal u nog een ander voorbeeld geven, op het niveau van het Eu-voorzitterschap. In de tweede helft van 2019 zal Finland alle aandacht vestigen op digitale platformen en artificiële intelligentie, geïntegreerd in de circulaire economie, schone technologie en alle vier de pijlers van duurzaam ondernemen: economie, ecologie, het sociale en culturele leven. In deze vier domeinen zijn het steden en regio’s met veel steden die samenwerkingen mogelijk kunnen maken, en zo enorme vooruitgang kunnen boeken. Essentieel in dit proces is volgens mij de implementatie van het recente ontwikkelingsplan SET: Strategische EnergieTechnologieën. Mijn eigen stad Espoo, waar ik voorzitter ben van de gemeenteraad, neemt hierin een echte voortrekkersrol. Twee jaar geleden - gebaseerd op een studie van een Nederlandse universiteit - werd Espoo bekroond als ’de meest duurzame stad in Europa’.

We zetten dat engagement in duurzaamheid verder, samen met onze partners. De betrokkenheid van de industrie gaat hand in hand met de plannen van de stad. Dat bewijst het cruciale belang van een open, innovatieve samenwerking. Fortum, het grootste Scandinavische energiebedrijf, heeft zijn hoofdkwartier in Espoo. Samen met de stad hebben zij andere bedrijven uitgedaagd om deel te nemen aan die open, innovatieve samenwerking met als doel CO2-neutraal te worden.

De EU heeft nog een lange weg te gaan om zijn Parijse doelstellingen te halen. Welke rol kunnen de leden van het Europees Burgemeestersconvenant spelen om de EU te helpen die kloof te dichten?

We moeten op alle fronten tegelijk actie ondernemen. Het Europees stappenplan over een CO2-vrije economie tegen 2050 is zo goed als klaar, en de Europese Raad heeft de Commissie uitgenodigd dit voor te stellen in het eerste kwartaal van 2019. De verwachtingen zijn dat de nieuwe doelstellingen voor emissiereductie 95% tot wel 100% zullen bedragen. Maar, ik wil benadrukken dat dit slechts een kleine stap is in de goede richting.

Er zijn te weinig concrete acties geweest om de negatieve spiraal van de klimaatverandering tegen te gaan. Het wordt tijd dat de EU een versnelling hoger schakelt en de nieuwe rol die steden spelen in de uitvoering van het beleid, meer in de verf gaat zetten en meer financiële steun geeft. Mijn voorstel zou zijn dat de leden van het Convenant een tiental pionierssteden of -regio’s zouden selecteren die ambitieuze actieplannen hebben gedefinieerd en opgestart met hun lokale industrieën en universiteiten, met speciale focus op de voordelen die lokale samenwerking en burgerparticipatie kunnen opleveren.

Eén cruciaal element zou moeten zijn: slim en proper. Hoe wordt al die nieuwe kennis gebruikt en welke lessen worden eruit getrokken? De toekomst de we wensen kan enkel bekomen worden door het bewustzijn te verhogen, en de wil om zaken te veranderen.

Momenteel wordt overal in Europa gediscussieerd over het volgende EU-budget voor de periode 2021-2027. Hoe kan Europese steun de Ondertekenaars van het Convenant steunen in hun transitie om 100% duurzame, levendige en veerkrachtige gebieden te worden?

Wij, het Comité van de Regio’s, dringen aan om klimaat- en duurzaamheidskwesties als transversale trend op te nemen in alle financieringsprogramma’s van de EU. In het MFF-driehoeksoverlegproces zouden de minimale klimaatdoelstellingen per lidstaat moeten vastgelegd worden, geruggesteund door een groot engagement van alle lidstaten. Op die manier kan je steden en regio’s met veel steden overtuigen van het immense potentieel aan activiteiten die ze kunnen uitvoeren met hun universiteiten, industrie, ngo’s en alle andere mogelijke partners.

Het Comité van de Regio’s benadrukt - en ik steun dat volledig - dat Europa nood heeft aan een uitgebreide en hernieuwde, samenhangende financiering voor alle regio’s. De criteria voor deze financiering zou regio’s moeten uitdagen om sterke publiek-privaat-burgersamenwerkingen en Europese samenwerkingen op poten te zetten om de laatste wetenschappelijk bewezen kennis en goede praktijken rond effectief, innovatief gebruik doorheen Europa, te implementeren, met als doel economische transformatie naar een duurzame groei, niet zomaar groei.

Een samenhangende financiering kan en zal een katalysator zijn voor steden en regio’s met veel steden om innovatiever te worden in het creëren van synergiën tussen de diverse financiële middelen. Een economie gebaseerd op digitale platformen, gecombineerd met een visie op ondernemerschap, zal een enorme vooruitgang betekenen op het vlak van experimenten, proefprojecten, snelle ontwikkeling van prototypes en een hogere versnelling op het gebied van nieuwe oplossingen om om te gaan met de grote maatschappelijke uitdagingen.

Volg Markku Markkula op Twitter en bekijk zijn website

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors