Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Den ønskede fremtid kan kun opfindes ved at øge bevidstheden og forpligtelsen til at handle"
Interview med første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg & borgmesterpagt-ambassadør, Markku Markkula
 
   

Tak for dit initiativ, flere finske kommuner og Vaasa regionen har for nyligt forpligtet sig til 2030 rammen for den europæiske borgmesterpagt. Hvad er de vigtigste drivkræfter for lokale og regionale myndigheder i Finland til at engagere sig i borgmesterpagt initiativet?

I de senere år har vi haft flere initiativer i Finland, som skal vække, opmuntre og støtte kommuner og regioner til at skride til handling for at håndtere klimaforandringerne. Borgernes generelle bevidsthed er meget større nu, og i den politiske debat er hovedspørgsmålet nu HVORDAN? Ikke kun hvorfor.

Byrådene i flere store byer – store efter en finsk målestok, dvs. et par hundrede tusinde indbyggere i hver by – har udarbejdet deres strategiplaner for at blive kulstofneutrale i 2035 eller 2040, herunder Espoo i 2030 og Helsinki i 2035. Desuden har flere små kommuner været frontløbere for aktiviteter i det virkelige liv, nu arbejder jeg på også at få dem med i borgmesterpagten. Regionsrådet i den mest befolkede region – Helsinki regionen med 1,6 millioner indbyggere – besluttede sidste december at blive kulstofneutrale allerede i 2035. Nordkarelens mål er at blive kulstofneutrale allerede i 2020. De arbejder alle med deres handlingsplaner og køreplaner.

Overalt ser den afgørende faktor ud til at være en stærk politisk forpligtelse fra alle de vigtigste parter. Industrien vil forbedre sin internationale konkurrenceevne og sit image ved at være aktiv: nye innovative handlinger er i støbeskeen. Men det hele bygger på offentlig opmærksomhed og engagement – dette er vores fælles indsats for at redde jorden for fremtidige generationer.

Det Europæiske Regionsudvalg har længe støttet borgmesterpagten i Europa. Mere end 30 af dets medlemmer er blevet ambassadører for initiativet. Hvilken rolle kan de spille for profilering og yderligere indlejring af initiativet i EU’s klima- og energipolitik?

Lad mig komme med et godt eksempel: Sidste juli havde vi, som fejring af påbegyndelsen af det estiske EU-formandskab, et fælles arrangement om nye miljøløsninger. Vi fokuserede især på øko-innovationer. Vi vil, som ambassadører fra Det Europæiske Regionsudvalg, gerne sætte fokus på denne udvikling som den foregår i praksis i det virkelige liv og vise, hvilke løsninger samarbejdet har skabt i forskellige dele af Europa.

Lad mig fortælle om et andet eksempel på EU-formandskabsniveau. I anden halvdel af 2019 vil Finland sætte fokus på digitale platforme og kunstig intelligens integreret med cirkulær økonomi, renere teknologi og alle bæredygtighedens fire dimensioner: økonomisk, økologisk, social og kulturel udvikling. Når det gælder alt dette, er det byer og bydrevne regioner, som er katalysatorer for samarbejdet om enorme forbedringer. Hvad jeg ser er grundlæggende fremskridt med implementering af den nye SET-plan: strategiske energiteknologier. Min egen by – Espoo, hvor jeg er formand for byrådet – er en fremragende frontløber på området. For to år siden, på grundlag af en hollandsk universitetsundersøgelse, blev Espoo udpeget som den mest bæredygtige by i Europa.

Vi fortsætter vores engagement i bæredygtighed sammen med vores samarbejdspartnere. Industriens deltagelse går hånd i hånd med byens handlingsplan, hvilket viser, hvor afgørende et åbent innovativt samarbejde er. Fortum – den største energivirksomhed i Skandinavien – har sit hovedkontor i Espoo. De har sammen med bystyret udfordret de andre virksomheder angående åbent innovativt samarbejde for at nå målene om kulstofneutralitet.

EU er stadig langt fra at kunne opfylde forpligtelserne i Paris-aftalen. Hvad kan borgmesterpagtens fællesskab bidrage med for at støtte EU i arbejdet med at få fyldt hullet?

Vi er nødt til at samarbejde på alle tænkelige niveauer. EU’s nye køreplan for kulstoffattig økonomi inden 2050 er ved at blive planlagt, og Det Europæiske Råd har inviteret Kommissionen til at præsentere den i første kvartal i 2019. Det forventes, at det nye emssionsreduktionsmål vil være 95% eller selv 100%. Men jeg vil gerne understrege, at dette kun vil hjælpe en lille smule.

Der har ikke været nok konkret handling for at stoppe den negative tendens angående klimaforandringer. Tiden er kommet til, at EU træder frem og finansierer promovering af byernes nye rolle med hensyn til at øge implementeringernes hastighed. Min anbefaling er, at borgmesterpagtens fællesskab udvælger måske ti pionerbyer eller regioner, som har defineret og påbegyndt implementering af ambitiøse handlinger sammen med deres lokale industri og universiteter – med særligt fokus på hvad der gavner det lokale samarbejde, og hvad borgerdeltagelse kan bidrage med.

Det afgørende element bør være smart & rent: Hvordan den nye viden anvendes, og hvad man har lært? Den ønskede fremtid kan kun opfindes ved at øge bevidstheden og forpligtelsen til at handle.

Lige nu debatteres EU’s næste budget for perioden 2021-2027 på tværs af Europa. Hvordan kan europæiske midler støtte borgmesterpagtunderskrivernes territoriers vej mod at blive fuldstændigt bæredygtige, levende og modstandsdygtige?

Vi har i Regionsudvalget kæmpet for behovet for at gøre klima- og bæredygtighedsspørgsmål til et gennemgående tema på tværs af alle EU’s finansieringsprogrammer. Der bør aftales minimum allokeringsmål for klima i MFF-trialogprocessen, som viser en stærk forpligtelse fra alle medlemslande, som kan overbevise byer og bydrevne regioner om, at der findes en enorm portefølje af potentielle aktiviteter som kan implementeres i samarbejde med deres industri, universiteter, ngo’er og alle andre.

Regionsudvalget lægger vægt på, og her er jeg helt enig, at Europa har brug for en omfattende, fornyet, sammenhængende finansiering til alle regioner. Kriterierne for denne finansiering bør udfordre regionerne til at danne stærke lokale offentlig-privat-borger-alliancer og europæiske partnerskaber for at tage den seneste videnskabeligt baserede viden og gode praksisser i brug effektivt og innovativt i hele Europa, hvor målene er økonomisk transformation i retning af bæredygtig vækst – ikke hvilken som helst vækst.

EU’s sammenhængende finansiering kan og skal være en katalysator for byer og bydrevne regioner til at blive mere innovative ved at skabe synergier mellem forskellige finansieringsinstrumenter. Digitaliseret platformsøkonomi integreret med iværksættertankegang vil blive en vigtig bevægelse i retning mod eksperimenter, pilotprojekter, hurtige prototyper og opskalering af nye løsninger til håndtering af samfundsmæssige udfordringer.

Følg Markku Markkula på Twitter og besøg hans hjemmeside

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors