Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Haluttu tulevaisuus voidaan keksiä vain lisäämällä tietoisuutta ja sitoutumista toimintaan"
Haastattelu alueen Euroopan komitean ensimmäisen varapresidentin ja kaupunginjohtajien lähettilään Markku Markkula
 
   

Aloitteen ansiosta useat Vaasan alueen kunnat ovat viime aikoina sitoutuneet vuoden 2030 Euroopan kaupunginjohtajien viitekehykseen. Mitä ovat Suomen paikallisten ja alueellisten hallitusten päämotivaatiot osallistua kaupunginjohtajien aloitteeseen?

Viime vuosina Suomessa oli useita aloitteita herättää, rohkaista ja tukea kuntia ja myös alueita ryhtymään toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Yleinen tietoisuus kansalaisten keskuudessa on suurempi ja poliittisessa keskustelussa kysymys on nyt KUINKA? Ei vain miksi.

Useiden Suomen mittapuun mukaan suurten kaupunkien (ts. useita satoja tuhansia asukkaita) kaupunginvaltuustot ovat tehneet strategiset suunnitelmansa olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 tai 2040 mennessä, niiden joukossa Espoo vuoteen 2030 ja Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi useat pienet kunnat ovat olleet edelläkävijöitä tosielämän aktiviteeteissa. Nyt teen töitä niiden kanssa saadakseni ne liittymään myös kaupunginjohtajien liikkeeseen. 1,6 miljoonan asukkaan tiheimmin asutun Helsingin alueen alueellinen neuvosto päätti viime joulukuussa saavuttaa hiilineutraalisuuden jo vuoteen 2035 mennessä. Pohjois-Karjalalla on tavoitteenaan olla hiilineutraali vuoteen 2020 mennessä. Kaikki nämä tekevät toimintasuunnitelmiaan ja tiekarttojaan.

Kaikkialla keskeistä näyttää olevan, että kaikilla suurimmilla puolueilla on vahva poliittinen sitoumus. Toimiala haluaa lisätä globaalia kilpailukykyään ja kuvaansa olemalla aktiivinen: uudet innovatiiviset toiminnot ovat suunnitelmassa. Kaikki perustuu kuitenkin yleisön tietoisuuteen ja osallistumiseen. Planeetan pelastaminen tuleville sukupolville on yhteinen pyrkimys.

Alueiden Euroopan komitea on tukenut Euroopassa pitkän aikaa kaupunginjohtajia. Yli 30 sen jäsenistä on tullut aloitteen lähettiläisiksi. Minkä roolin ne voivat ottaa aloitteen profiloinnissa ja toteuttamisessa pidemmälle EU:n ilmasto- ja energiakäytännöissä?

Kerron hyvän esimerkin: Viime vuonna Viron EU-puheenjohtajuuden avaustapahtumassa Tallinnassa oli yhteistapahtuma uusista ympäristöratkaisuista. Keskityimme erityisesti ekoinnovaatioihin. Me, eli alueiden lähettiläiden komitea haluamme korostaa tätä kehitystä tosielämän käytännöistä ja esittää, millaisia ratkaisuja luodaan yhdessä Euroopan eri osissa.

Kerron toisen esimerkin EU-puheenjohtajuuden tasolta. Vuoden 2019 toisen puoliskon aikana Suomi korostaa digitaalisia käyttöympäristöjä ja keinotekoista älykkyyttä yhdistettynä kiertotalouteen, puhtaaseen teknologian ja kaikkiin kestävän kehityksen neljään ulottuvuuteen: taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen. Kaikissa näissä paikkakunnat ja paikkakunnan ajamat alueet tekevät mahdollisesti yhteistyön kohti valtavaa kehitystä. Näen tärkeänä edistymisen viimeaikaisen SET-suunnitelman kehittämisessä - strategic energy technologies - strategiset energiatekniikat. Oma paikkakuntani Espoo, jossa olen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, on erinomainen edelläkävijä tässä. Kaksi vuotta sitten Espoo palkittiin Euroopan kestävimpänä kaupunkina Hollannin yliopiston tutkimuksen perusteella.

Jatkamme sitoutumistamme kestävään kehitykseen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Teollisuuden osallistuminen kulkee käsi kädessä paikkakunnan toimintasuunnitelman kanssa, mikä osoittaa, että avoimeen innovaatioon perustuva yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Fortumilla – Skandinavian suurin energiayritys – on pääkonttori Espoossa. Se ja kaupunki ovat haastaneet muita yrityksiä avoimen innovaation yhteistyöhön saavuttaakseen hiilineutraaliuden tavoitteet.

EU:lla on yhä pitkä matka täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumuksensa. Mitä Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen yhteisö voi tuoda unionin tukemiseksi aukon umpeen kuromisessa?

Meidän täytyy toimia kaikilla mahdollisilla tasoilla. EU:n uusi työkartta vuoden 2050 matalahiilisestä taloudesta on suunnittelun alla ja Eurooppa-neuvosto on kutsunut komission esittämään sen vuoden 2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä. Odotetaan, että uusi päästövähennystavoite saattaa olla 95 % tai jopa 100 %. Haluan kuitenkin korostaa, että tämä auttaa vain vähän.

Ilmastonmuutoksen kielteisen suuntauksen pysäyttämisen suhteen ei ole ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin. EU:n on aika ryhdistäytyä ja rahoittaa kaupunkien uuden roolin esittely toteutuksen nopeuttamiseksi. Suositukseni on, että kaupunginjohtajien yhteisö valitsee esim. 10 edelläkävijänä toimivaa kaupunkia tai aluetta, jotka ovat määrittäneet ja aloittaneet kunnianhimoisten toimenpiteiden toteuttamisen paikallisten yritystensä ja yliopistojensa kanssa - keskittyen erityisesti siihen, mitä etuja paikallinen yhteistyö ja kansalaisen osallistuminen voivat olla.

Yksi ratkaiseva elementti pitäisi olla fiksu ja selkeä: kuinka uusia tietoja käytetään ja mitä opitaan? Haluttu tulevaisuus voidaan keksiä vain lisäämällä tietoisuutta ja sitoutumista toimintaan.

Tällä hetkellä uudesta EU:n budjetista jaksolle 2021–2017 keskustellaan kaikkialla Euroopassa. Kuinka Euroopan rahoitus voi tukea kaupunginjohtajiin sitoutuneita kohti täysin kestävien, elinvoimaisten ja lannistumattomien alueiden kehittämistä?

Me, alueiden komitea, korostamme tarvetta sisällyttää ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat keskeisenä suuntauksena kaikissa EU:n rahoitusohjelmissa. Ilmastoon liittyvät minimikohdistustavoitteet pitäisi sopia MFF-kolmikantaneuvotteluissa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa vahvaa sitoutumista ja näin vakuuttaa kaupungit ja kaupunkien johtamat alueet uskomaan, että on olemassa valtava määrä mahdollisia toteutettavia aktiviteetteja näiden toimialoille, yliopistoihin, kansalaisjärjestöihin, jne.

Alueiden komitea korostaa, ja olen täysin samaa mieltä siitä, että Eurooppa tarvitsee laajan uudistetun ja yhtenäisen rahoituksen kaikille alueille. Tämän rahoituksen saamisen ehtojen pitäisi haastaa alueet muodostamaan vahvoja paikallisia yleisön ja yksityisten ihmisten ryhmittymiä ja eurooppalaisia kumppanuuksia, joissa uusimman tieteellisesti todistetut tiedot ja hyvät käytännöt tehokkaasta innovatiivisesta käytöstä otetaan käyttöön kaikkialla Euroopassa ja joissa tavoitteena on taloudellinen muutos kohti kestävää kaasua - ei mitä tahansa kasvua.

EU:n yhtenevä rahoitus voi ja sen pitäisi olla katalysaattori kaupungeille ja kaupunkien johtamille alueille tulla innovatiivisemmaksi synergioiden luomisessa eri rahoitusinstrumenttien välillä. Digitalisoidu käyttöympäristön talous yhdistettynä yrityshenkeen on tärkeä siirto uusien suurten yhteiskunnallisten haasteiden kohtaamisessa kokeilemalla, ohjaamalla, tekemällä prototyypit nopeasti ja uusia ratkaisuja lisäämällä.

Seuraa Markku Markkula Twitter ja tutustu hänen verkkosivustoonsa

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors