Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Helge tuleviku jaoks on kindlasti vaja teadlikkust ja tegutsemistahet laiendada"
Intervjuu Markku Markkula, Euroopa Regioonide Komitee esimese asepresidendi ja linnapeade pakti saadikuga
 
   

Tänu Teie initsiatiivile ühinesid mitu Soome omavalitsusüksust ja Vaasa piirkond hiljuti vastu Euroopa linnapeade pakti 2030. aasta eesmärkidega. Mis on Soome kohalike ja piirkondlike omavalitsuste peamised motiivid paktiga liitumisel?

Viimastel aastatel on meil Soomes läbi viidud mitu initsiatiivi, millega ärgitatakse omavalitsusüksuseid ja ka regioone kliimamuutuste vastu võitlema, toetatakse ja julgustatakse neid selles töös. Elanikud on teemast nüüd tunduvalt teadlikumad ja poliitilise arutelu tasandil on põhiküsimuseks KUIDAS? Ja mitte ainult miks.

Mitme Soome mõttes suure – s.t mõnesaja tuhande elanikuga – linna volikogud on strateegiliseks eesmärgiks võtnud 2035. või 2040. aastaks CO2-neutraalseks saada. Espoo on eesmärgiks seadnud 2030. aasta ja Helsingi 2035. aasta. Lisaks näitavad mitu väiksemat omavalitsust reaalsete meedete vallas teed ja nüüd töötan ma, et neid ka linnapeade paktiga liituma veenda. Riigi rahvarohkeima piirkonna – 1,6 miljoni elanikuga Helsingi regiooni – volikogu langetas eelmise aasta detsembris otsuse linn juba 2035. aastaks CO2-neutraalseks muuta. Põhja-Karelia eesmärk on CO2-neutraalne olla juba 2020. aastaks. Need piirkonnad on endale püstitanud tegevuskavad.

Näib, et võti peitub kõikjal kõigi suuremate erakondade poliitilises pühendumuses. Ettevõtted üritavad oma üleilmset konkurentsivõimet ja kuvandit julge pealehakkamisega edendada: ka nende poolt on tulemas uued innovatiivsed tegevused. Kuid kõik sõltub üldsuse teadlikkusest ja kaasatusest – see on meie kõigi ühine jõupingutus planeeti tulevaste põlvkondade jaoks säästa.

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopas linnapeade pakti pikaajaline toetaja. Üle 30 selle liikme on hakanud initsiatiivi suursaadikuteks. Milline võiks olla nende roll profiilianalüüsis ja initsiatiivi ELi kliimamuutuste- ja energiapoliitikale lähendamises?

Toon ühe hea näite: Eelmise aasta juulis toimus Tallinnas Eesti ELi eesistumise avasündmusena ühisüritus uute keskkonnaalaste lahenduste teemal. Eriti keskendusime selle raames ökoinnovatsioonile. Meie kui Regioonide Komitee suursaadikud tahame uuendustele tähelepanu tõmmata ja näidata, milliseid lahendusi Euroopa eri nurkades ühiselt luuakse.

Toon ELi eesistumise tasandilt veel ühe näite. 2019. aasta teises pooles rõhutab Soome digiplatvorme ja ringmajandusse integreeritud intellektitehnikat, puhast tehnoloogiat ja kõiki nelja jätkusuutliku arengu tahku: majanduslikku, keskkonnaalast, sotsiaalset ja kultuurilist. Kõigi nende puhul on linnad ja linnu ümbritsevad piirkonnad suurte edusammude saavutamiseks tehtava koostöö suurimad edendajad. Minu arvates on siinkohal oluline hiljutise SET-kava ehk strateegilise energiatehnoloogia kava rakendamine. Selles on üheks teerajajaks minu enda kodulinn Espoo, kus ma olen volikogu esimees. Kaks aastat tagasi pärjati Espoo ühe Madalmaade ülikooli uuringu põhjal Euroopa kestlikuimaks linnaks.

Koostöös oma partneritega jätkame kestlikkuse nimel tööd. Meiega teevad koostööd ka tööstuse esindajad ning linna tegevuskava tõendab avatud innovatsioonialase koostöö olulisust. Skandinaavia suurima energiaettevõtte Fortumi peakontor asub just Espoos. Üheskoos on Fortum ja Espoo linn teistele ettevõtetele esitanud väljakutse avatud innovatsioonialase koostöö tegemiseks CO2-neutraalsuse eesmärkide saavutamiseks.

Euroopa Liidul on Pariisi kokkuleppega seatud eesmärkide saavutamiseks teha jäänud veel hulk tööd. Mida saab Euroopa linnapeade pakti kogukond liidu abistamiseks teha?

Peame töötama kõigil võimalikel tasanditel. Koostamisel on ELi uus 2050. aasta süsinikuvaese majanduse tegevuskava ja Euroopa Ülemkogu on komisjonile ülesandeks teinud see 2019. aasta esimeses kvartalis esitada. Oletatakse, et uus heitkoguste vähendamise eesmärk võib ulatuda 95% või isegi 100%-ni. Kuid tahan rõhutada, et sellest on ainult natuke kasu.

Kliimamuutuste negatiivse arengu peatamiseks ei ole tehtud piisavalt konkreetseid samme. Euroopa Liidul on aeg tegutsema asuda ning rahastada linnade uue rolli tutvustamist meetmete rakendamise ergutamisel. Minu ettepanek on selline, et linnapeade pakti kogukond võiks valida kümmekond eesrindlikku linna või piirkonda, mis on määratlenud ja hakanud rakendama julgeid tegevusi koostöös kohalike ettevõtete ja ülikoolidega, keskendudes eelkõige kohaliku tasandi koostöö ja elanike osalusega saavutatavale kasule.

Oluline on puhtuse ja nutikuse element: kuidas me uusi teadmisi kasutame ja millised on saadud kogemused? Helge tuleviku jaoks on kindlasti vaja teadlikkust ja tegutsemistahet laiendada.

Praegu arutatakse Euroopas ELi 2021.-2027. aasta eelarvet. Kuidas saaks Euroopa rahastus toetada linnapeade pakti allakirjutajate teekonda täiesti jätkusuutlikeks, edukateks ja vastupidavateks piirkondadeks?

Meie, Regioonide Komitee, oleme osutanud vajadusele kliima ja kestlikkuse teemad kõigi ELi rahastusprogrammide läbivaks teemaks teha. Nende teemade minimaalsed eraldiseesmärgid tuleks kokku leppida mitmeaastase finantsraamistiku kolmepoolsete läbirääkimiste protsessi käigus, näitamaks kõigi liikmesriikide pühendumust ja veenmaks seega linnasid ja piirkondi, et koostöös nende ettevõtete, ülikoolide, vabakonna ja teistega on käeulatuses hulk võimalikke meetmeid.

Ma nõustun täiesti Regioonide Komitee seisukohaga, et Euroopa vajab kõigi piirkondade jaoks laialdast uuendatud ühtekuuluvusrahastamist. Sellise rahastuse kriteeriumid peaksid piirkondi suunama tugevate kohalike avalike ja eraõiguslike asutuste ja elanike liitude ning Euroopa partnerluste loomisele, et rakendada uusimat teaduspõhist teavet ja häid tavasid innovatsiooni jaoks kogu Euroopas. Eesmärgiks ei ole mitte lihtsalt kasv, vaid majanduse üleminek jätkusuutlikule kasvule.

ELi ühtekuuluvusrahastamine võib olla ja isegi peab olema katalüsaator, mis linnasid ja regioone julgustab innovaatilisele lähenemisele eri rahastamisvahendite vahel sünergia loomisel. Digitaalne platvormimajandus ja ettevõtlik mõtteviis aitavad tänapäeva suurte probleemide lahendusi katsetada, nende kiirprototüüpe luua ja lahendusi üldkättesaadavaks muuta.

Jälgige Markku Markkula Twitter ja vaadake tema veebilehte

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors