Covenant of Mayors
  Covenant Newsletter June/July 2018  
       
 
"Viitorul pe care ni-l dorim nu poate fi creat decât prin sporirea conștientizării și a angajamentului de a acționa"
Interviu cu prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor și ambasador al Convenției primarilor, Markku Markkula
 
   

Grație inițiativei dvs., mai multe municipalități finlandeze și regiunea Vaasa s-au angajat recent să îndeplinească obiectivele cadrului pentru 2030 al Convenției europene a primarilor. Care sunt principalii factori determinanți pentru implicarea administrațiilor locale și regionale din Finlanda în inițiativa Convenției?

În ultimii ani, am avut în Finlanda mai multe inițiative menite să mobilizeze, să încurajeze și să sprijine municipalitățile și regiunile să întreprindă acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice. Conștientizarea generală în rândul cetățenilor este acum la un nivel mult mai ridicat, iar principala întrebare în dezbaterile politice a devenit în prezent „CUM?ˮ, nu doar „de ce?ˮ.

Consiliile locale din mai multe orașe mari – mari pentru Finlanda, adică cu câteva sute de mii de locuitori fiecare – au elaborat planuri strategice pentru a deveni neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2035 sau 2040, printre care Espoo până 2030 și Helsinki până în 2035. În plus, o serie de municipalități mai mici au fost în prima linie a implementării de acțiuni concrete, iar acum încerc să le fac să se alăture și ele mișcării Convenției primarilor. Consiliul regional al regiunii cu cei mai mulți locuitori – regiunea Helsinki cu 1,6 milioane de locuitori – a adoptat o hotărâre în decembrie, anul trecut, pentru a ajunge neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2035. Carelia de Nord are drept obiectiv să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon deja până în 2020. Toate acestea lucrează după planurile lor de acțiune și foile de parcurs adoptate.

Peste tot, cheia pare a fi angajamentul politic puternic al tuturor principalelor partide. Industria vrea să își sporească competitivitatea și imaginea la nivel mondial prin adoptarea unei atitudini active: sunt în pregătire noi acțiuni inovatoare. Totuși, totul se bazează pe conștientizarea și implicarea publicului – este efortul nostru comun de a salva planeta pentru generațiile viitoare.

Comitetul European al Regiunilor este de mult timp un suporter al Convenției primarilor din Europa. Peste 30 dintre membrii CoR au devenit ambasadori ai acestei inițiative. Ce rol pot juca aceștia în profilarea și integrarea în continuare a inițiativei în politicile UE privind clima și energia?

Să vă dau un exemplu elocvent: În iulie, anul trecut, cu ocazia lansării Președinției estone a UE, am organizat în Tallinn un eveniment comun privind noile soluții pentru mediu. Ne-am axat mai ales pe ecoinovații. În calitate de ambasadori ai Comitetului Regiunilor, dorim să evidențiem astfel de evoluții cu impact practic și să arătăm ce fel de soluții sunt create prin conlucrare în diferite părți ale Europei.

Să vă mai dau un exemplu la nivelul președinției UE. În a doua jumătate a anului 2019, Finlanda va pune în lumină platformele digitale și soluțiile de inteligență artificială integrate în economia circulară, în tehnologiile curate și în toate cele patru dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, ecologică, socială și culturală. În toate aceste domenii, orașele și regiunile impulsionate de orașe sunt facilitatori ai colaborării în direcția unor progrese uriașe. În opinia mea, progresele în implementarea dezvoltării recentului plan SET sunt esențiale: vorbim despre tehnologiile energetice strategice. Orașul meu – Espoo, unde sunt președintele Consiliului municipal – este un exemplu excelent de oraș deschizător de drumuri în acest sens. În urmă cu doi ani, pe baza unui studiu academic olandez, Espoo a primit distincția pentru cel mai sustenabil oraș din Europa.

Ne continuăm angajamentul pentru sustenabilitate alături de colaboratorii noștri. Implicarea industriei merge mână în mână cu planul de acțiune al orașului, fiind dovada importanței cruciale a colaborării pentru o inovare deschisă. Fortum – cea mai mare companie energetică din Peninsula Scandinavă – are sediul principal în Espoo. Aceasta și autoritățile orașului au invitat celelalte companii să colaboreze pentru o inovare deschisă în vederea atingerii obiectivelor legate de neutralitatea emisiilor de carbon.

UE are încă multe de făcut pentru îndeplinirea angajamentelor sale asumate în cadrul Acordului de la Paris. Cum poate contribui comunitatea europeană a Convenției pentru a sprijini Uniunea în aceste eforturi?

Trebuie să acționăm la toate nivelurile posibile. Noua perspectivă energetică a UE pentru 2050 în privința unei economii cu emisii reduse de carbon este în curs de planificare, iar Consiliul European a invitat Comisia să o prezinte până în primul trimestru din 2019. Există așteptări conform cărora noul obiectiv de reducere a emisiilor ar putea fi de 95 % sau chiar 100 %. Însă vreau să subliniez că acesta va ajuta doar într-o mică măsură.

Nu s-au întreprins suficiente acțiuni concrete pentru a stopa tendința negativă a schimbărilor climatice. Este momentul ca UE să își intensifice eforturile și finanțarea, evidențiind noul rol al orașelor în accelerarea implementării. Recomandarea mea ar fi ca comunitatea Convenției să selecteze în jur de zece orașe sau regiuni deschizătoare de drumuri, care au definit și au început să implementeze acțiuni ambițioase alături de industria și mediul academic de la nivel local – cu accent mai ales pe beneficiile pe care le pot aduce colaborarea locală și participarea cetățenilor.

Un element crucial ar trebui să fie principiul „inteligent și curatˮ: cum sunt folosite noile cunoștințe și care sunt învățămintele? Viitorul pe care ni-l dorim nu poate fi creat decât prin sporirea conștientizării și a angajamentului de a acționa.

În prezent, au loc dezbateri legate de următorul buget al UE pentru perioada 2021-2027 în întreaga Europă. Cum poate sprijini finanțarea europeană tranziția semnatarilor Convenției pentru a deveni teritorii pe deplin sustenabile, energice și reziliente?

Comitetul Regiunilor a subliniat necesitatea de a integra problemele privind clima și sustenabilitatea ca o axă transversală în toate programele de finanțare ale UE. Ar trebui să se convină asupra unor ținte minime de alocări pentru climă în cadrul procesului trilogului privind CFM, arătând un angajament ferm din partea tuturor statelor membre și convingând astfel orașele și regiunile impulsionate de orașe că există un portofoliu semnificativ de activități potențiale ce pot fi implementate alături de industrie, universități, ONG-uri și toate celelalte părți interesate.

Comitetul Regiunilor subliniază că Europa are nevoie de o finanțare de coeziune reînnoită și extinsă pentru toate regiunile, iar eu sunt întru totul de acord. Criteriile pentru această finanțare ar trebui să stimuleze regiunile să formeze alianțe locale solide public-privat-oameni și parteneriate europene pentru a pune efectiv și în mod inovator în practică cele mai recente cunoștințe științifice fundamentate și bunele practici în întreaga Europă, obiectivul fiind transformarea economică în direcția unei creșteri durabile, nu doar creșterea oarecare.

Finanțarea de coeziune a UE poate și trebuie să fie un catalizator pentru orașe și regiunile impulsionate de orașe pentru a deveni mai inovatoare în crearea de sinergii între diferitele instrumente de finanțare. Economia bazată pe platforme digitalizate, integrată cu o mentalitate antreprenorială, va reprezenta un pas major în ceea ce privește experimentarea, testarea-pilot, crearea rapidă de prototipuri și extinderea la scară a noilor soluții menite să abordeze marile provocări societale.

Urmăriți-l pe Markku Markkula pe Twitter și vizitați site-ul său

 
     
    >> Covenant Monthly Newsletter June/July 2018 <<
(0 visits )
 
     
Find us on:
Twitter Facebook
Covenant of Mayors
  The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the Covenant of Mayors Office. It does not necessary reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. The Covenant of Mayors was set up with financial support of the European Commission and consists of five associations of European local authorities: Energy Cities, Climate Alliance, Eurocities, CEMR, Fedarene, and ICLEI Europe.

Subscribe / Unsubscribe to this newsletter.
European Union  
 
Covenant of Mayors